ارسال و تحویل کالا

ارسال و تحویل کالا

نحوه ارسال کالا

ارسال کالا در تهران، پس از تکمیل سفارش شما با پیک ارسال می شود.

ارسال کالا به شهرستان با پست سفارشی به شهرستان ارسال می شود و بسته ۳ تا ۵ روز کاری بعد از تکمیل سفارش شما به دستتان می رسد. بنابراین زمان ارسال کالا شما ، زمانی است که بسته شما در اُمنفی آماده ارسال شده و به پست تحویل داده می شود. بسته ۳ تا ۵ روز کاری بعد از آن به دست شما خواهد رسید

ارسال کالا در تهران، پس از تکمیل سفارش شما با پیک ارسال می شود.

ارسال کالا به شهرستان با پست سفارشی به شهرستان ارسال می شود و بسته ۳ تا ۵ روز کاری بعد از تکمیل سفارش شما به دستتان می رسد. بنابراین زمان ارسال کالا شما ، زمانی است که بسته شما در اُمنفی آماده ارسال شده و به پست تحویل داده می شود. بسته ۳ تا ۵ روز کاری بعد از آن به دست شما خواهد رسید.

هزینه ارسال

ارسال تهران : خرید زیر ۱۰۰ هزار تومان: ۸۵۰۰ تومان و خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان: رایگان

ارسال شهرستان : خرید زیر ۱۰۰ هزار تومان: ۱۵۰۰۰ تومان و خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان: رایگان

ارسال تهران : خرید زیر ۱۰۰ هزار تومان: ۸۵۰۰ تومان و خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان: رایگان

ارسال شهرستان : خرید زیر ۱۰۰ هزار تومان: ۱۵۰۰۰ تومان و خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان: رایگان